Copyright © 2019 

平介设计   |  parallect design

Di.Huang

Co-Founder

​Wenzhao.Jia

Partner

Peichu.Zhaxi

Designer

Minmin.Meng

Intern

Yiqian.Wang

Master Student

Wuxingzi.Deng

​Master Student

Xiangdong.Xiao

Co-Founder

Shijie.Zhang

Deisgner

Xiaoyu.Shen

Designer

Cheng.Zhang

Intern

Yu.Jiang

Master Student

Min.Ding

​Master Student

Nan.Yang

​Partner

Yan.Dong

Designer

Xueqi.Chen

Designer

Zongjian.Li

Intern​

Shuhao.Qu

Master Student

Yin.Jiang

​Master Student

Zhan.Wang

Partner

Yitong.Wang

Designer

Mingfeng.Xiao

Intern

Ziyi.Chen

​Intern​

Jun.Wang

Master Student