top of page

项目名称: 栖梦.花溪民宿

项目时间:2022
项目地址:上海
项目状态:项目建成
项目规模:830㎡
设计团队:张莹,李文靖,王海东,杨楠,孔祥鹏;

合作方:卞扬扬,于雪 (则问设计);朱伟,陆嵩微(栖梦)
 
Project Name: StayDream Homestay
Project Time: 2022
Project Address: Shanghai
Project Status: Complete
Project size: 830㎡
Design team: Zhang Ying, Li Wenjing, Wang Haidong, Yang Nan, Kong Xiangpeng

bottom of page